משמורת משותפת ילדים

משמורת משותפת

בשנים האחרונות בעקבות שינויים חברתיים בתפיסת ההורות בקרב שני בני הזוג ובעקבות רצונם של אבות להיות מעורבים יותר ויותר בגידול ילדיהם החלה להתפתח גישה משפטית חדשה ביחס למושג המשמורת.

גישה זו מבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת קטינים ובקביעת הורה משמורן ובמקומה להנחיל עקרונות משפטיים חדשים אשר מתבססים על מודל של אחריות הורית כשהשאיפה היא לאחריות הורית משותפת.

בכדי לקבוע כי שני ההורים מתאימים לשמש כאחראיים במשותף לילדיהם או במילים אחרות כדי שתקבע משמורת משותפת חייבים להיות כמה תנאים מקדימים: מסוגלות הורית טובה של שני ההורים, רמה טובה של שיתוף פעולה בין ההורים, תפיסת הילדים את שני הבתים כמרכזיים בחייהם, מרחק גיאוגרפי קטן בין בתי ההורים והערכה הדדית.

הלכה למעשה משמורת משותפת הינו הסדר בו מוגדרים שני ההורים כמשמורנים על ילדיהם ובהתאם לכך חולקים ביניהם באופן שווה את נטל גידול הילדים והטיפול בהם.

לסיכום הסדר של משמורת משותפת מחייב קיומם של תנאי סף מקדמיים:

  1. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים.
  2. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים. קיומו של שיתוף פעולה הורי טוב ותקין- תכליתו הבטחת מהלך חיים בריא יציב ורגוע לקטינים מניעת טלטולים וחוסר ודאות הכרוכים בהליך הגירושין.
  3. רצון הילד. במסגרת זכויותיו של הקטין עומדת לו הזכות להביע רצונו אף בהליך משמורת העוסק בעניינו.
  4. פרמטרים נוספים חשובים לא פחות ניתן לבחון במסגרת הכרעה בדבר משמורת משותפת הנם: מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים, קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים, מגורים ההורים בסמיכות זו לזה, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם. רשימה זו אינה רשימה סגורה.

בפועל , הרבה מהליכי הגישור המצויים במשרדי, מסתיימים בהסדר כולל המאפשר לשני ההורים אשר מעוניינים להיות מעורבים בחיי הילדים באופן שווה לקחת חלק שווה בחיי הילדים, לרבות יצירת מתווה של שני משקי בית לטובת גידול הילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *